Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

20.01.2014 Finał Sądeckiego Kolędowania

20.01.2014 Finał Sądeckiego Kolędowania

Treść

 
Zakończył się Jubileuszowy X Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych SADECKIE KOLĘDOWANIE w Mystkowie. Całość rozpoczęła się Przeglądem Grup Kolędniczych gminy Kamionka Wielka  w dniu 16 stycznia 2014 roku, który jest organizowany od 30 lat.  Dwa dni później 22  najlepsze zespoły kolędnicze z gmin Chełmiec, Grybów, Łącko, Łososina Dolna
i Kamionka Wielka stanęły w kolędniczej rywalizacji w ramach X Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych. Komisja Artystyczna, której przewodził dr hab. Stanisław Węglarz miała nie mały orzech do zgryzienia, by wyłonić najlepszą reprezentację z Powiatu Nowosądeckiego na ogólnopolskie przeglądy kolędnicze w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej. Większość przedstawień kolędniczych była bowiem na bardzo wysokim poziomie.
 

 
  PROTOKÓŁ

 

posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej
X Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”, który odbył się w dniu 18 stycznia 2014 r.
 w Mystkowie
 
         Komisja Artystyczna w składzie:
Magdalena Kroh – etnograf
Józef Bartusiak – muzyk,
Benedykt Kafel – etnograf
Stanisław Węglarz– antropolog kulturowy (przewodniczący)
 po obejrzeniu, wysłuchaniu i wnikliwej ocenie 22 grup kolędniczych, w tym 7 w kategorii wiekowej dziecięcej, 6 w kategorii młodzieżowej i 9 grup kolędniczych dorosłych - wytypowanych na przeglądach gminnych w: Cieniawie, Klęczanach, Łącku, Łososinie Dolnej, Mystkowie,  Podegrodziu -  przyznała następujące nagrody:
 
 
         A. Kategoria grup dziecięcych

 

   -  I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości  300 zł otrzymuje grupa kolędnicza:
·       „Pasterze” z Mszalnicy (opiekun: Edyta Kiełbasa)
- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości  200 zł  otrzymują grupy kolędnicze:
·       „Z gwiazdą” ze Stadeł (opiekun: Małgorzata Jurkowska)
·       „Z gwiazdą” z Mystkowa (opiekun: Leonarda Słaby)
- cztery równorzędne III miejsca i  nagrody pieniężne w wysokości po 100 zł otrzymują grupy kolędnicze:
·       „Z gwiazdą” z Cieniawy (opiekun: Irena Miczołek)
  ·       „Herody” z Niskowej (opiekun: Małgorzata Ryś)
  ·        „Z gwiazdą” z Łącka (opiekun: Bernadetta Wąchała-Gawełek)
·       „Herody” z Jazowska (opiekun: Bogusława Matusiewicz)

 

  

B. Kategoria grup młodzieżowych

 

   
- dwa równorzędne I miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł otrzymują grupy kolędnicze:
·       „Z turoniem” z Marcinkowic (opiekun: Mariusz Jop)
·       „Pasterze” z Królowej Górnej (opiekun: Krystyna Górska)
- trzy równorzędne  II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł przyznano grupom kolędniczym:
·        ”Z gwiazdą” z Ptaszkowej (opiekunowie: Magdalena Motyka, Stanisław Król)
·       Z gwiazdą” z Boguszy (opiekun: Jan Głód)
·       „Z turoniem” z Łososiny Dolnej (opiekun: Małgorzata Wygoda)
-  III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł otrzymuje grupa kolędnicza
·       „Z gwiazdą” z Cieniawy (opiekun: Irena Miczołek)
 
         Na Ogólnopolskie Spotkania  Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu Komisja zakwalifikowała pięć grup kolędniczych, tj. laureatów I i II miejsc w kategoriach dziecięcej oraz I miejsc w kategorii młodzieżowej, czyli grupy kolędnicze:
·       „Pasterze” z Mszalnicy
·       „Z gwiazdą” ze Stadeł
·       „Z gwiazdą” z Mystkowa
·       „Z turoniem” z Marcinkowic
·       „Pasterze” z Królowej Górnej
 
           C. Kategoria grup dorosłych

 

- dwa równorzędne I miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł otrzymują grupy kolędnicze:
·       „Trzej królowie” z Mszalnicy (kierownik: Stanisław Kunicki)
·       „Z gwiazdą” z Podegrodzia (kierownik: Krzysztof Bodziony)
- trzy równorzędne II miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł otrzymują grupy kolędnicze:
·        „Z gwiazdą” z Ptaszkowej (kierownicy: Magdalena Motyka, Stanisław Król)
·       „Herody” z Podegrodzia (kierownik: Krzysztof Bodziony
·       „Z gwiazdą” z Mystkowa (kierownik: Czesław Majewski)
- cztery równorzędne III miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze:
·       „Z szopką” z Podegrodzia (kierownik: Teofil Zgrzeblak)
·       „Trzej królowie” ze Starej Wsi (kierownik: Stanisława Mikulska)
·       „Z szopką” z Podegrodzia (kierownik: Adam Kwoka)
·       „Z gwiazdą” z Kamionki Wielkiej (kierownik: Józef Trojan).
 

 
         Na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja zakwalifikowała wszystkie dorosłe grupy kolędnicze będące laureatami
I, II i III miejsc.
Wszystkie grupy kolędnicze otrzymują pamiątkowe dyplomy,
a grupy kolędnicze reprezentujące powiat nowosądecki na „Pastuszkowym Kolędowaniu”
w Podegrodziu i „Góralskim Karnawale” w Bukowinie Tatrzańskiej dodatkowo okolicznościowe statuetki. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, od dziesięciu lat współorganizujące „Sądeckie Kolędowanie”
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce Wielkiej.
 
         Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom grup kolędniczych oraz ich instruktorom za wielki wkład pracy i zaangażowanie
w przygotowanie przedstawień kolędniczych.
         Komisja Artystyczna wyraża podziękowanie i uznanie organizatorom Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”, który odbył się w Mystkowie już po raz dziesiąty. „Sądeckie Kolędowanie” to przedsięwzięcie, które jest świadectwem bogactwa tradycyjnej kultury ludowej regionu, służy podtrzymaniu zwyczajów bożonarodzeniowych oraz ma ogromne znaczenie edukacyjne. Widowiska, prezentowane na przeglądzie, z roku na rok mają wyższy poziom merytoryczny i artystyczny, mogąc stanowić wzorzec dla młodego pokolenia wykonawców i instruktorów. Grupy kolędnicze, reprezentujące powiat nowosądecki na ogólnopolskich konkursach, zarówno zespołów dziecięcych, młodzieżowych, jak i dorosłych, od wielu lat zdobywają główne nagrody.
         Komisja wyraża nadzieję, że w następnych latach „Sądeckie Kolędowanie” będzie –
z korzyścią dla zachowania lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości – kontynuowane oraz nadal będzie przynosić radość wykonawcom i widzom.
 
 
     19 stycznia 2014 roku nastąpiło podsumowanie konkursu; ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów dla najlepszych tegorocznych grup kolędniczych.
Nagrody dla laureatów XXX Przeglądu Grup Kolędniczych Gminy Kamionka Wielka wręczali Wójt Gminy Kazimierz Siedlarz
i Przewodniczący Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Zenon Kruczek. Natomiast nagrody, dyplomy i pamiątkowe statuetki dla laureatów Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych wręczali: dr Ryszard Poradowski – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Krzysztof Bodziony – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego i dr Stanisław Węglarz – Przewodniczący Komisji Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
      Za szczególne osiągnięcia w krzewieniu kolędniczej tradycji przedstawiciele Powiatu Nowosądeckiego Odznaką Złote Jabłko Sadeckie wyróżnili Magdalenę Kroh i Benedykta Kafla. Natomiast Srebrne Jabłka Sądeckie otrzymali Jadwiga Adamczyk, Józef Bartusiak, Krystyna Górska, Danuta Mółka, Izabela Biskupska, Marta Kocemba, Sławomir Siedlarz
i Mariusz Popiela. Osoby te od lat są bardzo aktywne w działaniach na rzecz upowszechniania kultury
i tradycji regionalnych na terenie gminy Kamionka Wielka.
      Doceniając osiągnięcia w propagowaniu kolędniczych obrzędów Rada Gminy
w Kamionce Wielkiej przyznała Odznaczenia Za Zasługi dla Gminy Kamionka Wielka dla: Magdaleny Kroh, Stanisława Węglarza, Benedykta Kafla i Józefa Bartusiaka. Odznaczenia wręczył Przewodniczący Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Zenon Kruczek
i Gminy Kazimierz Siedlarz.
     X Sądeckie Kolędowanie swoim występem uświetniła Szkółka Muzykowania Ludowego
z Kamionki Wielkiej i Ptaszkowej prowadzona przez Józefa Trojana. Na zakończenie
z koncertem kolęd i pastorałek wystąpiła 104 letnia Orkiestra Dęta z Mystkowa 
z solistką Moniką Słaby, pod dyrekcją Józefa Kalisza.
Zarówno Ryszard Poradowski, reprezentujący Starostę Nowosądeckiego jak i Wójt Gminy Kamionka Wielka serdecznie podziękowali wszystkim grupom kolędniczym i ich instruktorom za podtrzymywanie pięknej tradycji, pogratulowali zdobytych sukcesów i życzyli nie mniejszych na przyszłość.
Posumowując 10 lat Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych Kazimierz Ogorzałek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej stwierdził, że warto było zainicjować ten konkurs, bo przynosi on dzisiaj tak wspaniałe owoce, dostarczając radości zarówno wykonawcom jak też widzom.
 

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych SĄDECKIE KOLĘDOWANIE w całości finansuje Powiat Nowosądecki a współorganizuje go Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. 

 

 


3586