Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

14.10.2019 Śpiewali Panu

14.10.2019 Śpiewali Panu

Treść

Śpiewali na chwałę Bożą

Konkurs Piosenki Religijnej w gminie Kamionka Wielka zapoczątkowany przed 15 laty ma za zadanie ewangelizację dzieci i młodzieży poprzez piosenkę religijną oraz promocję i nagrodzenie najlepszych wykonawców. W konkursie występują zarówno soliści, jak też zespoły instrumentalno-wokalne. Przegląd jest organizowany naprzemiennie w parafiach gminy Kamionki Wielkiej.
Nasz święty Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Śpiew pozwala przeżywać wiarę, jako żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą”.

XV Gminny Konkurs Religijnej odbył się w tym roku w kościele parafialnym w Królowej Górnej. W konkursowe szranki stanęło 14 solistów oraz 6 zespołów wokalnych. Konkurs otworzyli główni organizatorzy: ks. Krzysztof Pasek – proboszcz Parafii Królowa Górna oraz Kazimierz Ogorzałek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. Wykonawców zapowiadała Ewelina Książkiewicz z parafii Królowa Górna.

Zaprezentowane utwory obejrzała i oceniła Komisja Artystyczna w składzie: Marzena Pikuła z Państwowej szkoły Muzycznej w Nowym Sączu oraz ks. Paweł Urbaś – opiekun Radia RDN Nowy Sącz.

Oceniając solistów w kategorii dziecięcej Jury przyznało:

- I miejsce Patrycji Jarosz ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej (przygotowanie: M.  Kocemba-Jeziak),

- II miejsce Kamili Kiełbasa ze SP w Mszalnicy (przygotowanie: ks. P. Ryś),

- III miejsce Martynie Książkiewicz ze SP  w Królowej Polskiej (przygotowanie: E. Książkiewicz).

Ponadto wyróżnienia otrzymali Antoni Popiela, Aleksandra Mężyk i Marcelina Kruczek.

W kategorii zespołów:

 - I i III miejsca nie przyznano,

- II miejsce otrzymał duet Oliwia Dobosz i Maria Słaby z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej (przygotowanie: ks. H. Kosiarski).

Oceniając solistów w kategorii młodzieżowej Jury przyznało:

- I miejsce dla Zuzanny Jarosz ze SP w Królowej Polskiej (przygotowanie M. Kocemba-Jeziak),

- II miejsce dla Aleksandry Ziobrowskiej ze SP nr 2 w Kamionce Wielkiej (przygotowanie: A. Słaby),

- dwa równorzędne III miejsca dla Agnieszki Migacz ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy (przygotowanie: J. Głód) i Gabrieli Trojan z ZS-P w Kamionce Wielkiej (przygotowanie ks. H. Kosiarski).

Wśród młodzieżowych zespołów komisja nagrodziła:

 -I miejscem Zespół wokalno- instrumentalny ze SP w Królowej Górnej (przygotowanie: S. Siedlarz),

- II miejscem Justynę Głód, Zuzannę Homoncik i Karolinę Kruczek z ZS-P w Kamionce Wielkiej (przygotowanie: ks. H. Kosiarski),

- III miejsca nie przyznano.

Natomiast wyróżnienia otrzymują: Zespół wokalno-instrumentalny ze SP w Boguszy, Gabriela Janus i Gabriela Kiełbasa ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy oraz Mała schola ze SP w Królowej Polskiej.

Na Ogólnopolski Festiwal Piosenki dziecięcej „Skowroneczek” w Nowym Sączu zakwalifikowano Patrycję Jarosz.

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.

Organizatorzy i Jury gratulują nagrodzonym wykonawcom. Dziękują tym samym rodzicom i opiekunom za przygotowanie wykonawców i udział w konkursie.

 

11739