Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

17.01.2020

17.01.2020

Treść

Zakonczył się Gminny Konkurs Grup Koledniczych. Przedstawiamy protokół Jury.

Protokół  posiedzenia Komisji Artystycznej

 

XXXVI Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych Gminy Kamionka Wielka, które odbyło się w Mystkowie dn. 16 stycznia 2020 r.

 

 

Komisja w składzie:
Magdalena Kroh – etnograf, przewodnicząca
Marta Smólczyńska - etnolog
Aleksander Smaga – muzyk
 
po obejrzeniu i szczegółowej ocenie 12 grup kolędniczych, w tym 5 dziecięcych,
3 młodzieżowych i 4 dorosłych, postanowiła przyznać następujące nagrody:
Kategoria grup dziecięcych:
 
dwa równorzędne I miejsca i nagrody w wysokości  po 200 zł
-  grupie „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Boguszy,
- grupie „Pasterze” ze SP w Mszalnicy,
 dwa równorzędne II miejsca i nagrody w wysokości  po 150 zł
- grupie „Z gwiazdą” z Wiejskiego Domu Kultury w Mystkowie,
- grupie „Pasterze” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,
 III miejsce i nagrodę w wysokości 100 zł
     - grupie „Z szopką” ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie.
  
Kategoria grup młodzieżowych:
 
I miejsce  i nagrodę w wysokości 200 zł
- grupie „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,
dwa równorzędne II miejsca i nagrody w wysokości po 150 zł
- grupie „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej,
- grupie „Z turoniem” ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy.
Kategoria grup dorosłych:
 
trzy równorzędne I miejsca i nagrody w wysokości po 300 zł
- grupie „Z gwiazdą” z Mystkowa,          
- grupie „Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Skalnik” z Kamionki Wielkiej,
- grupie „Pasterze” z Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie” z Mszalnicy,
 II miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł
- grupie „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy.
  
Ponadto na XVI Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie zakwalifikowano:
- w kategorii grup dziecięcych: „Z gwiazdą” z Boguszy i „Pasterze” ze Szkoły Podstawowej w Mszalnicy,
- w kategorii grup młodzieżowych: „Herody” z Mszalnicy,
- w kategorii grup dorosłych: wszystkie grupy tj. „Z gwiazdą” z Mystkowa, „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, „Pasterze” z Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”,
 „Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Skalnik”.     
 
Komisja stwierdza, że poziom tegorocznych prezentacji  konkursowych był wyrównany, szczególnie wysoki w śród grup dorosłych. Na pochwałę zasługuje duża dbałość o poprawne stroje oraz rekwizyty kolędnicze. Z uznaniem odnosimy się do repertuaru muzycznego (pastorałkowego) przygotowanego przez grupy dorosłe.
Komisja dziękuje organizatorowi za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie przeglądu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

9601