Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

20.01.2020 Zakończono Sądeckie Kolędowanie

20.01.2020 Zakończono Sądeckie Kolędowanie

Treść

Zakończył się XVI Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych SĄDECKIE KOLĘDOWANIE. Na scenie Wiejskiego Domu Kultury w Mystkowie zaprezentowały się 24 grupy kolędnicze w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej.

Komisja Artystyczna w składzie:

Magdalena Kroh – etnograf (przewodniczący),

Marta Smólczyńska – etnolog,

Aleksander Smaga – muzyk,

po obejrzeniu, wysłuchaniu i wnikliwej ocenie 24 grup kolędniczych, w tym 8 w kategorii wiekowej dziecięcej, 4 w kategorii młodzieżowej i 12 grup kolędniczych dorosłych – reprezentujących gminy: Chełmiec, Grybów, Łącko, Łososina Dolna, Kamionka Wielka,  Podegrodzie -  przyznała następujące nagrody:

                A. Kategoria grup dziecięcych

- trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Trzej Królowie” z Cieniawy,

„Szczodroki” z Michalczowej,

„Pasterze” z Mszalnicy,

 

-dwa równorzędne  II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł  otrzymują grupy kolędnicze:

„Trzej Królowie” z Ptaszkowej,

„Z gwiazdą” z Podegrodzia,

 

- trzy równorzędne III miejsca i  nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Z gwiazdą” z Boguszy,

 „Z gwiazdą” z Klęczan,

„Z gwiazdą” z Maszkowic,

 

B. Kategoria grup młodzieżowych

- trzy równorzędne I miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości  po 250 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Z gwiazdą” z Witowic Dolnych,

„Z gwiazdą” z Podegrodzia,

„Herody” z Mszalnicy,

 

-  II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł przyznano grupie kolędniczej:

 ”Trzej Królowie” z Rąbkowej.

 

                Na Ogólnopolskie Spotkania  Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu Komisja zakwalifikowała sześć grup kolędniczych: „Trzej Królowie” z Cieniawy, „Szczodroki” z Michalczowej, „Pasterze” z Mszalnicy, „Z gwiazdą” z Witowic Dolnych, „Z gwiazdą” z Podegrodzia, „Herody” z Mszalnicy.

                C. Kategoria grup dorosłych

 

- cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 450 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Z gwiazdą” z Mystkowa,

„Z gwiazdą” z Kamionki Wielkiej,

„Pasterze” z Mszalnicy,

„Z gwiazdą” z Ptaszkowej,

 

- cztery równorzędne II miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 „Herody” z Podegrodzia,

„Z konikiem” z Podegrodzia,

„Z gwiazdą” z Podegrodzia,

„Draby” z Cieniawy,

 

- trzy równorzędne III miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Z konikiem” z Łącka,

„Z gwiazdą” z Marcinkowic,

„Herody” z Mszalnicy.

 

Wyróżnienie w wysokości 100 zł otrzymuje grupa kolędnicza z szopką

z Podegrodzia.

 

                Na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Góralski Karnawał”
w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja zakwalifikowała osiem dorosłych grup kolędniczych:  „Z gwiazdą” z Mystkowa, „Z gwiazdą” z Kamionki Wielkiej, „Pasterze” z Mszalnicy, „Z gwiazdą” z Ptaszkowej, „Herody” z Podegrodzia, „Z konikiem” z Podegrodzia, „Z gwiazdą” z Podegrodzia, „Draby” z Cieniawy.

Komisja z zadowoleniem zauważa, że na tegorocznym przeglądzie grup kolędniczych powiatu nowosądeckiego prezentowały się zróżnicowane formy kolędowania, wpływające na barwność i widowiskowość zmagań konkursowych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że podtrzymywaniu tradycji kolędowania sprzyja bardzo wysoki i wyrównany poziom artystyczny i merytoryczny występujących grup. Świadczy to równocześnie o dużej świadomości dawnych zwyczajów kolędniczych wśród uczestników przeglądu.

                Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom grup kolędniczych oraz ich instruktorom za wielki wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie przedstawień kolędniczych.

                Dziękujemy również organizatorom, którzy od piętnastu lat sercem i swoją pracą przyczyniają się do kontynuowania tej pięknej tradycji.

Podczas finału Sądeckiego Kolędowania z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wielkiej, pod przewodnictwem Haliny Siedlarz i Józefa Trojana.
Protokoły z przeglądów gminnego i powiatowego odczytała przewodnicząca Jury Magdalena Kroh.
Nagrody zdobyte w XXXVI Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych wręczał wójt gminy Andrzej Stanek.
Natomiast starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył nagrody zdobyte w XVI Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych. Wójt i starosta gratulowali laureatom zdobytych miejsc i nagród, dziękując jednocześnie za podtrzymywanie pięknych tradycji kolędowania. W uroczystości wzięli też udział: przewodniczący Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Marcin Kiełbasa i radna Rady Gminy Krystyna Ogorzałek oraz radni powiatowi: Anna Radzik i Krzysztof Bodziony.

XVI Sądeckie Kolędowanie zostało sfinansowane przez Powiat Nowosądecki a patronat nad przeglądem objął Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski. Pomysłodawcą i realizatorem wydarzenia jest od 16 lat Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. Konferansjerami przeglądu byli Danuta Mółka i Jan Głód. Patronat medialny nad Sadeckim Kolędowaniem objął portal „Sądeczanin”.

Kogo

Fot. Maria Olszowska i Barbara Pogwizd

 

9601