Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

40 lat Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”

40 lat Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”

Treść

Dnia 19 września 2021 roku Zespół Regionalny „Mszalniczanie” obchodził Jubileusz 40-lecia swojej działalności.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. sprawowaną przez ks. Tadeusza Śmierciaka, proboszcza parafii Mystków a liturgię i oprawę muzyczną przygotowali członkowie zespołu.

Druga cześć obchodów Jubileuszu odbyła się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mszalnicy. Gości przywitał kierownik zespołu Czesław Majewski. W dalszej kolejności głos zabrał poseł Patryk Wicher. Następnie poseł wraz z Martą Mordarską, Przewodniczącą Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, wręczyli Kazimierzowi Ogorzałkowi odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W następnej kolejności wręczyli także Jubilatom Medal „Polonia Minor” przyznany przez marszałka województwa i przewodniczącego Sejmiku oraz przekazali list gratulacyjny od Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - Iwony Gibas. Po czym głos zabrał Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski, który wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego Ryszardem Poradowskim przekazali Nagrody Starosty dla ZR „Mszalniczanie” i Kazimierza Ogorzałka oraz wydaną przez powiat płytę zespołu pn. „W Mszalnicy dobrze żyć”. Nagrodę i list gratulacyjny wręczył także gospodarz gminy, wójt Andrzej Stanek. Z listem gratulacyjnym i drużbowską ciupagą przybył również Marcin Kiełbasa, radny Rady Gminy Kamionka Wielka. Życzenia wraz z nagrodą złożyła p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej - Grażyna Michalik. Następnie została przedstawiona prezentacja historii zespołu oraz występ jubilatów. Po występie z życzeniami pospieszyli przedstawiciele zaproszonych zespołów z terenu naszej gminy i nie tylko.

27503