Przejdź do treści
panorama1
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Historia i działalność

Treść

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej powstał 1 czerwca 1978 roku i od samego początku zajmuje się działaniami inspirującymi rozwój życia kulturalnego, popularyzacją amatorskiej twórczości oraz realizuje działania w zakresie szeroko rozumianego upowszechniania kultury. GOK ma swoja siedzibę w Kamionce Wielkiej oraz 3 filie (świetlice wiejskie) w Boguszy, Mszalnicy i Mystkowie. W swojej rocznej pracy znajduje się 30 stałych imprez cyklicznych. Przy GOK jest skupionych 7 zespołów amatorskich (sześć regionalnych i jedna orkiestra dęta). Mimo szczupłej bazy lokalowej posiadamy własne wiele materiałów archiwalnych w postaci fotograficznej i filmowej. Od 2000 roku wydajemy kwartalnik społeczno-kulturalny „Gminne Wieści”, zamieszczany także w Internecie.

 

Imprezy kulturalne
W planie pracy GOK znajduje się wiele form i sposobów oddziaływania na społeczeństwo (zwłaszcza młode pokolenie) poprzez kulturę i sztukę W kalendarzu imprez kulturalnych znajduje się wiele stałych pozycji organizowanych od wielu lat a m.in.:
* Sądeckie Kolędowanie
* Blok imprez p.n. "Zimowe ferie"
* Gminne spotkanie z okazji Dnia Kobiet
* Gminny Konkurs Plastyczny (i wystawa pokonkursowa)
* Pokaz wykonywania pisanek wielkanocnych
* Prezentacje Artystyczne Szkół - PAS
* Spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca
* Gminny Konkurs Recytatorski
* Blok imprez z okazji Dnia Dziecka
* Plenerowa impreza "Lato w Dolinie Kamionki * Konkursy plastyczne
* Gminny Konkurs "Lachoskie godonie"
* Wróżby i zabawy andrzejkowe
* Gminny Konkurs Opowiadania Bajek
* Mikołajki dla dzieci
* Pokaz wykonywania ozdób choinkowych
* Wystawy fotograficzne
* Wystawy dorobku twórców ludowych

 

Amatorskie zespoły artystyczne
Już sama ilość działających tu zespołów w gminie raczej małej, bo liczącej 10 tysięcy mieszkańców świadczy o tym, że Gmina Kamionka Wielka jest ewenementem w skali województwa, a może nawet kraju.
Nasze zespoły ludowe kultywują bardzo mocne tradycje regionalne z regionu etnograficznego lachowskiego (okolice Nowego Sącza), pielęgnując śpiew, taniec ludowy i wiele wspaniałych obrzędów przekazanych przez tutejszych dziadów i ojców.
Oryginalne stroje ludowe (w całości robione ręcznie) zachwycają zarówno kolorystyką jak i starannością wykonania.
Istnieją i działają tu następujące zespoły regionalne: Zespół Regionalny "Mszalniczanie", Zespół Regionalny "Skalnik", Zespół Regionalny "Mali Mszalniczanie", Zespół Regionalny "Mali Mystkowianie", Zespół Regionalny "Mały Skalnik", Zespół Śpiewaczy "Kamionczanki".
Nasze zespoły sukcesywnie biorą udział w wielu konkursach i festiwalach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak też międzynarodowym.
W Mystkowie istnieje powstała w 1910 roku Orkiestra Dęta, w której swoje muzyczne talenty szlifuje najbardziej uzdolniona muzycznie młodzież a nawet dzieci szkolne.
Na terenie gminy działa wielu twórców ludowych w zakresie rzeźby (w drewnie i kamieniu), malarstwa i hafciarstwa.
Szczegółowe informacje o zespołach i twórcach ludowych dostępne są pod hasłem "zespoły i twórcy".
Troska o ginące niestety kapele ludowe, była u podstaw powstania w gminie Kamionka Wielka Szkółki Muzykowania Ludowego, kształcącej przyszłych muzyków kapel ludowych dla istniejących zespołów, finansowanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

 

Promocja gminy
O najważniejszych wydarzeniach gminy, zamierzeniach i kłopotach władz gminnych, a także o sukcesach i problemach ludzi tu żyjących, można przeczytać w wydawanym przez Gminny Ośrodek Kultury Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym "Gminne Wieści" (internetowa wersja gazety dostępna pod hasłem "Gminne Wieści"). Gazeta ta ma oddzielne rubryki poświęcone także szkołom i parafiom naszej gminy. Oczywiście szeroko przedstawiane jest w niej życie kulturalne gminy.
Dobrą okazja do promocji gminy jest doroczna impreza "Lato w dolinie Kamionki", gdzie prezentowany jest dorobek artystyczny gminy.
W imprezie tej uczestniczą nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale też okolicznych miejscowości i Nowego Sącza, a także sporo przyjeżdżających w te strony turystów.
Sporo informacji o gminie z bogato ilustrowanymi kolorowymi zdjęciami znajduje się w folderach wydanych przez Gminę Kamionka Wielka ( w tym także foldery o zespołach regionalnych).

 

73932