Przejdź do treści
Banner projekt
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
orkistra1
Przejdź do stopki

Historia i działalność

Treść

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej powstał 1 czerwca 1978 roku i od samego początku zajmuje się działaniami inspirującymi rozwój życia kulturalnego, popularyzacją amatorskiej twórczości oraz realizuje działania w zakresie szeroko rozumianego upowszechniania kultury. GOK ma swoja siedzibę w Kamionce Wielkiej oraz 3 filie (świetlice wiejskie) w Boguszy, Mszalnicy i Mystkowie. W swojej rocznej pracy znajduje się 30 stałych imprez cyklicznych. Przy GOK jest skupionych 9 zespołów amatorskich (sześć zespołów regionalnych, zespół śpiewaczy, orkiestra dęta oraz grupa teatralna). Posiadamy  wiele materiałów archiwalnych w postaci fotograficznej i filmowej. Od 2000 roku wydajemy kwartalnik społeczno-kulturalny „Gminne Wieści”, zamieszczany także w Internecie.

Imprezy kulturalne
W planie pracy GOK znajduje się wiele form i sposobów oddziaływania na społeczeństwo (zwłaszcza młode pokolenie) poprzez kulturę i sztukę W kalendarzu imprez kulturalnych znajduje się wiele stałych pozycji organizowanych od wielu lat , m.in.:

 • Gminny Przegląd Grup Kolędniczych

 • Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych "Sądeckie Kolędowanie"

 • Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kamionka Wielka

 • Przegląd Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich im. Władysławy Janus "Ciotcyne Śpiywonie"

 • Koncert ku czci pamięci Jana Pawła II

 • Lato w Dolinie Kamionki

 • Festiwal Chleba

 • Gminny Przegląd "Lachoskie Godonie"

 • Koncert z okazji Dnia Niepodległości

 • Gminny Konkurs Piosenki Świątecznej "Pierwsza Gwiazdka"

 • Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Oprócz stałych imprez cyklicznych Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej na swoich świetlicach organizuje różnego rodzaju warsztaty i zajęcia o różnorodnej tematyce (warsztaty plastyczne,  informatyczne, kulinarne i wiele innych). Ponad to organizowane są wystawy fotograficzne i dorobku twórców ludowych.

Amatorskie zespoły artystyczne
Już sama ilość działających zespołów w gminie, raczej małej, bo liczącej nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców świadczy o tym, że Gmina Kamionka Wielka jest ewenementem w skali województwa, a może nawet kraju.
Nasze zespoły ludowe kultywują bardzo mocno tradycje regionalne z regionu etnograficznego lachowskiego i lachowsko - pogórzańskiego, pielęgnując śpiew, taniec ludowy i wiele wspaniałych obrzędów przekazanych przez tutejszych dziadów i ojców. W ostatnim czasie prezentowana jest również przez jeden z zespołów regionalnych kultura i tradycja Rusnaków (Łemków), którzy przez kilkaset lat zamieszkiwali znaczny obszar gminy (Boguszę i Królową Ruską później nazwaną Górną).
Oryginalne stroje ludowe (w całości robione ręcznie) zachwycają zarówno kolorystyką jak i starannością wykonania.
Istnieją i działają tu następujące zespoły regionalne: Zespół Regionalny "Mszalniczanie", Zespół Regionalny "Skalnik", Zespół Regionalny "Mali Mszalniczanie", Zespół Regionalny "Mali Mystkowianie", Zespół Regionalny "Mały Skalnik", Zespół Śpiewaczy "Kamionczanki", Zespół Regionalny "Skalnik".
Nasze zespoły regionalne sukcesywnie biorą udział w wielu konkursach i festiwalach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak też międzynarodowym.
W Mystkowie istnieje powstała w 1910 roku Orkiestra Dęta, w której swoje muzyczne talenty szlifuje najbardziej uzdolniona muzycznie młodzież a nawet dzieci szkolne. Orkiestra jest wielokrotnym laureatem Małopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych "Echo Trombity".
Na terenie gminy działa wielu twórców ludowych w zakresie rzeźby (w drewnie i kamieniu), malarstwa i hafciarstwa.
Szczegółowe informacje o zespołach i twórcach ludowych dostępne są w zakładkach: Zespoły oraz Twórcy ludowi.
Troska o ginące niestety kapele ludowe, była podstawą do powstania w gminie Kamionka Wielka Szkółek Muzykowania Ludowego, kształcącej przyszłych muzyków kapel ludowych dla istniejących zespołów, finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Promocja gminy
O najważniejszych wydarzeniach gminy, zamierzeniach i działaniach władz gminnych, a także o sukcesach i problemach ludzi tu żyjących, można przeczytać w wydawanym przez Gminny Ośrodek Kultury Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym "Gminne Wieści" (internetowa wersja gazety dostępna pod hasłem "Gminne Wieści"). Gazeta ta ma oddzielne rubryki poświęcone także szkołom i parafiom naszej gminy. Oczywiście działalność GOK-u jest na bieżąco ukazywana na stronie internetowej (www.gokkamionka.iaw.pl) jak i w mediach społecznościowych (facebook - Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej).
Dobrą okazja do promocji gminy jest coroczna impreza (ponad czterdziestoletnia)  "Lato w dolinie Kamionki", gdzie prezentowany jest dorobek artystyczny gminy. W imprezie tej uczestniczą nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale też okolicznych miejscowości i Nowego Sącza, a także sporo przyjeżdżających w te strony turystów.
Sporo informacji o gminie z bogato ilustrowanymi kolorowymi zdjęciami znajduje się w folderach wydanych przez Gminę Kamionka Wielka ( w tym także foldery o zespołach regionalnych).

Dyrektorzy GOK w Kamionce Wielkiej:

 • Kazimierz Ogorzałek (1978-2021)

 • Grażyna Michalik (p.o. 2021-2022)

 • Magdalena Dąbrowska (2022-   )

 

125285