Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

28.12.2020 "Skalnik" w nowych strojach

28.12.2020

Treść

 Zespół Regionalny „Skalnik” wzbogacił się o partię nowych kostiumów. Poprzez aplikację przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej do Lokalnej Grupy Działania „Korona Sądecka” pozyskano środki  finansowe na ten cel, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Projekt: Doposażenie w stroje Zespołu Regionalnego „Skalnik” oraz koncert kolęd w okresie świątecznym przewidywał zakup 16 kompletów halek (wąska i szeroka), 2 fartuchy białe, 2 fartuchy kolorowe (haftowane), 1 wizytka aksamitna, 2 czepce, 2 gorsety, 2 sztuki spodni, 4 płótnianki, 1 kaftan, 1 pas na 5 zapięć, 1 pas na 7 zapięć.

Wartość całego projektu wynosi 21.980,00 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 17.364,00 zł. Reszta środków, tytułem wkładu własnego, została pokryta ze środków Gminnego Ośrodka Kultury.

W uroczystym przekazaniu strojów uczestniczył wójt gminy Andrzej Stanek, dyrektor GOK Kazimierz Ogorzałek, główny księgowy GOK  Małgorzata Szymczyk, koordynator projektu Grażyna Michalik oraz przedstawiciele zespołu Anna Siedlarz – Bąk i Józef Trojan.

Pozyskane kostiumy zwiększą możliwości wykonawcze zespołu „Skalnik”, zwłaszcza w kontekście przedstawianych obrzędów. Ponadto przyczynią się do zwiększenia dostępności kultury ludowej dla mieszkańców i lepszej promocji tutejszych tradycji regionalnych.

Dopełnieniem realizacji projektu był koncert kolęd w dniu 25 grudnia 2020 r. w kościele w Kamionce Wielkiej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Warto dodać, że „Skalnik” posiada wiele płyt CD, a wśród nich trzy zawierające najstarsze kolędy i pastorałki ze swojego terenu.

Kierownikiem zespołu jest Halina Siedlarz, natomiast kierownikiem artystycznym i instruktorem – Józef Trojan.

Fot. Grzegorz Maciaś, Łukasz Trojan

27503