Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

23.01.2021 Gminny Przegląd Grup Koledniczych_WYNIKI

23.01.2021 Gminny Przegląd Grup Koledniczych_WYNIKI

Treść

 

Protokół  posiedzenia Komisji Artystycznej

XXXVII Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych

Gminy Kamionka Wielka, 23 stycznia 2021 r.

edycja on-line

 

Komisja w składzie:

Magdalena Kroh – etnograf, przewodnicząca

Marta Smólczyńska - etnolog

Aleksander Smaga – muzyk

po obejrzeniu i szczegółowej ocenie 9 grup kolędniczych, w tym 4 dziecięcych,
1 młodzieżowej i 4 dorosłych, postanowiła przyznać następujące nagrody:

Kategoria grup dziecięcych:

dwa równorzędne I miejsca i nagrody w wysokości  po 200 zł

-  grupie „Pasterze” ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej,

-  grupie „Pasterze” z SP w Boguszy,

II miejsce i nagrodę w wysokości  150 zł

- grupie „Z szopką” z SP w Mszalnicy,

III miejsce i nagrodę w wysokości 100 zł

     - grupie „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy.

  Kategoria grup młodzieżowych:

II miejsce  i nagrodę w wysokości 200 zł
- grupie „Z turoniem” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy.

Kategoria grup dorosłych:

dwa równorzędne I miejsca i nagrody w wysokości po 300 zł

- grupie „Draby” ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy,          

- grupie „Z turoniem” z Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”,

dwa równorzędne II miejsca i nagrody w wysokości  po 200 zł
- grupie „Pasterze” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,

- grupie „Z turoniem” z Zespołu Regionalnego „Skalnik”.
  

Ponadto na XVII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” zakwalifikowano:

- w kategorii grup dziecięcych: „Pasterze” z SP w Królowej Górnej i „Pasterze” z SP
w Boguszy oraz „Z szopką” z SP w Mszalnicy,

- w kategorii grup młodzieżowych: „Z turoniem” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,

- w kategorii grup dorosłych: wszystkie grupy.

 

Komisja wyraża zadowolenie, że mimo panującej pandemii, dziewięć zespołów kolędniczych z gminy Kamionka Wielka zgłosiło się do przeglądu.

Podkreślamy wysoki poziom merytoryczny i artystyczny prezentowanych programów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

27503