Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

25.01.2021 Sądeckie Kolędowanie WYNIKI

25.01.2021 Sądeckie Kolędowanie WYNIKI

Treść

Zakończył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych SĄDECKIE KOLĘDOWANIE. W tym roku, z uwagi na panującą pandemię, miał on formułę on line. Mimo tych utrudnień, w konkursie wzięła udział wcale nie mała ilość zespołów kolędniczych.
W sali obrad Gminy Kamionka Wielka odbyła sie projekcja nadesłanych programów kolędniczych i ich ocena. Szczegóły zawiera poniższy protokół.

 

PROTOKÓŁ


posiedzenia Komisji Artystycznej

XVII Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych,

który odbył się 23 stycznia 2021 r.

edycja on-line

 

 

         Komisja Artystyczna w składzie:

Magdalena Kroh – etnograf (przewodniczący),

Marta Smólczyńska – etnolog,

Aleksander Smaga – muzyk,

 

po obejrzeniu, wysłuchaniu i wnikliwej ocenie 19 grup kolędniczych, w tym 5
w kategorii wiekowej dziecięcej, 3 w kategorii młodzieżowej i 11 grup kolędniczych dorosłych – reprezentujących gminy: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka,  Podegrodzie -  przyznała następujące nagrody:

 

         A. Kategoria grup dziecięcych

 

- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł otrzymują grupy kolędnicze:

·        „Pasterze” z Boguszy

·        „Pasterze” z Królowej Górnej,

 

- dwa równorzędne  II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł  otrzymują grupy kolędnicze:

·        „Gwiazdą” z Kąclowej,

·        „Z szopką” z Mszalnicy,

 

- III miejsce i  nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł otrzymuje grupa kolędnicza:

·        „Z gwiazdą” z Ptaszkowej.

 

B. Kategoria grup młodzieżowych

 

- I miejsce  i nagrodę pieniężną w wysokości  250 zł otrzymuje grupa kolędnicza:

·        „Z turoniem” z Mszalnicy,

 

-  II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł przyznano grupie kolędniczej:

·         ”Trzej Królowie” z Ptaszkowej.- III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 150 zł przyznano grupie

·        „Herody” z Binczarowej.

 

          Na Ogólnopolskie Spotkania  Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu Komisja zakwalifikowała sześć grup kolędniczych:

·        „Z gwiazdą” z Kąclowej,

·        „Pasterze” z Boguszy,

·        „Pasterze” z Królowej Górnej,

·        „Z szopką” z Mszalnicy,

·        „Z turoniem” z Mszalnicy,

·        „Trzej Królowie” z Ptaszkowej.

 

         C. Kategoria grup dorosłych

 

- pięć równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 450 zł otrzymują grupy kolędnicze:

·        „Draby” z Boguszy,

·        „Draby” ze Stróż

·        „Z turoniem” z Mszalnicy,

·        „Herody” z Podegrodzia,

·        „Z konikiem” z Podegrodzia,

 

- trzy równorzędne II miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł otrzymują grupy kolędnicze:

·         „Pasterze” z Mszalnicy,

·        „Z turoniem” z Kamionki Wielkiej,

·        „Z gwiazdą” z Podegrodzia,

 

- dwa równorzędne III miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze:

·        „Draby” z Ptaszkowej,

·        „Z turoniem” z Piątkowej,

 

Wyróżnienie w wysokości 100 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Z szopką”

z Podegrodzia.

  

         Na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Góralski Karnawał”
w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja zakwalifikowała osiem dorosłych grup kolędniczych:

·        „Draby” z Boguszy,

·        „Z turoniem” z Mszalnicy,

·        „Draby” ze Stróż,

·        „Herody” z Podegrodzia,

·        „Z konikiem” z Podegrodzia,

·        „Pasterze” z Mszalnicy,

·        „Z turoniem” z Kamionki Wielkiej,

·        „Z gwiazdą” z Podegrodzia.

  

Komisja wyraża zadowolenie, że pomimo pandemii i formuły online
w przeglądzie wzięło udział aż dziewiętnaście grup, które prezentowały zróżnicowane formy kolędowania, ukazujące bogactwo tradycji regionu w tym zakresie. Cieszy fakt, że poziom artystyczny i merytoryczny przedstawień utrzymuje się na wysokim poziomie, szczególnie wśród grup dorosłych, zwłaszcza, że z satysfakcją obserwujemy udział nowych wykonawców.

          Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom grup kolędniczych, ich instruktorom oraz realizatorom nagrań za wkład pracy i zaangażowanie
w przygotowanie przedstawień kolędniczych.

         Podziękowania składamy również na ręce Pana Starosty Powiatu Nowosądeckiego za pokrycie kosztów organizacji przeglądu. SĄDECKIE KOLĘDOWANIE to piękna tradycja, która na trwałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych naszego powiatu.

                  Na tym protokół zakończono i podpisano.
 

 

                                               Podpisy członków Komisji:

 

 

Kamionka Wielka, 23 stycznia 2021 r.

 

 

Pasterze Bogusza_dzieci: https://youtu.be/eSkoVf3obZQ

Pasterze Krolowa G_dzieci: https://youtu.be/4tp8NptsBCs

Z turoniem Mszalnica_mlodziez: https://youtu.be/5exVcfuLqFQ

Draby Bogusza_dorosli: https://youtu.be/OabYHnZdayQ

Draby Bogusza: https://youtu.be/DVgs-OHOp-k

Pasterze Mszalnica: https://youtu.be/RQD_2nX6g1g

Z turoniem Skalnik: https://youtu.be/hEGCDNEjBI8

 

 

 

 

27503