Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Kompetencje medialne

Kompetencje medialne

Treść

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej realizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej ze ścieżki tematycznej „Kompetencje medialne w ramach projektu  „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”, którego beneficjentem jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.

W 15 dwugodzinnych spotkaniach on-line bierze udział 6 osobowa grupa dzieci z terenu naszej gminy: Kamionka Wielka, Mszalnica, Królowa Polska. Podczas 31 godzinowego szkolenia uczestnicy poszerzą swoje wiadomości z zakresu kompetencji medialnych. Dowiedzą  się o tym czym jest netykieta,
o utworach i  prawach autorskich, o darmowych narzędziach pakietu biurowego i ich zastosowaniu,
o narzędziach do zdobywania informacji.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza uczestników zajęć będzie w przyszłości w pełni wykorzystana na ich potrzeby.

27503