Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Aktywny wolny czas”

 

objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn.
 Wykreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów
z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA
zgodnie z umową nr 01840-6935-0620144/20 zawartą
w dniu 27.11.2020r. pomiędzy ZW, a LGD
, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego  poprzez organizację  warsztatów, rozgrywek towarzyskich oraz wystawy  prac  poszerzających  ofertę czasu wolnego dla dzieci i młodzieży  oraz doposażenie  podmiotów działających w sferze kultury współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji: organizacja warsztatów z plastyki dla 20 dzieci i młodzieży; organizacja warsztatów ceramicznych dla 50 dzieci i młodzieży zakup 3 kompletów gier planszowych oraz organizacja wystawy prac wykonanych przez uczestników projektu oraz organizacja turnieju rozgrywek towarzyskich.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej ogłasza nabór na następujące warsztaty:

 

Warsztaty ceramiczne w Kamionce Wielkiej – dla dzieci w wieku 8-15 lat, grupa 25 osobowa. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja 2021r.w biurze Gminnego Ośrodka Kultury lub  e-mail gmkamionkagok@adres.pl. O przyjęciu  na zajęcia będzie decydować kolejność zgłoszeń-pierwsze  25 zgłoszeń. Miejsce Pracownia Ceramiczna „Irma” w Kamionce Wielkiej.

 

Warsztaty ceramiczne w Mszalnicy – dla dzieci w wieku 8-15 lat, grupa 25 osobowa. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja 2021r.Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy w godzinach otwarcia placówki. O przyjęciu  na zajęcia będzie decydować kolejność zgłoszeń -pierwsze  25 zgłoszeń. Miejsce Świetlica Wiejska w Mszalnicy.

 

Warsztaty plastyczne w Kamionce Wielkiej – dla dzieci w wieku 8-15 lat, grupa 10 osobowa. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja 2021r.w biurze Gminnego Ośrodka Kultury lub  e-mail gmkamionkagok@adres.pl. O przyjęciu  na zajęcia będzie decydować kolejność zgłoszeń-pierwsze  10 zgłoszeń. Miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej.

 

Warsztaty plastyczne w Mszalnicy – dla dzieci w wieku 8-15 lat, grupa 10 osobowa.  Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja 2021r. w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy w godzinach otwarcia placówki. O przyjęciu  na zajęcia będzie decydować kolejność zgłoszeń -pierwsze  10 zgłoszeń. Miejsce Świetlica Wiejska w Mszalnicy.

 

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie

Karta zgłoszenia

27503