Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

II Konkurs Piosenki Dziecięcej

II Konkurs Piosenki Dziecięcej

Treść

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Kamionka Wielka  do wzięcia udziału w II Konkursie  Piosenki Dziecięcej – online.

Zapoznaj się z regulaminem i zasadami konkursu i przyślij nam swoje nagranie.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.


Na Wasze zgłoszenia i nagrania czekamy do 30 września 2021 r.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Regulamin

Konkursu Piosenki Dziecięcej Kamionka Wielka 2021.

 1. Organizator festiwalu
  Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, zwany dalej Organizatorem. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 2. Cele konkursu:
  • prezentacja twórczości wokalnej dzieci w wieku szkolnym,
  • inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej  z dziećmi,
  • popularyzacja piosenki dziecięcej.
  • zapewnienie dziecku ekspresji muzycznej, aktywności i twórczej działalności.
 3. Uczestnicy konkursu
  Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z terenu Gminy Kamionka Wielka w wieku od 6 do 15 lat. Uczestnicy konkursu  biorą udział w określonych kategoriach na podstawie roku urodzenia:
  • kategoria l: 6 - 10 lat     
  • kategoria II: 11 -15 lat
 4. ​Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie soliści. Rodzice / Opiekunowie z chwilą wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu akceptują postanowienia regulaminu.
 5. Przebieg konkursu
  Wypełnione karty zgłoszeniowe i oświadczenia RODO w formie elektronicznej ( e-mail) wraz z nagraniem przyjmowane są do 30 września 2021 roku na adres:  gmkamionkagok@adres.pl

Uczestnik konkursu może wykonać i przesłać jedną piosenkę. Piosenka wykonywana jest przy akompaniamencie podkładu muzycznego bądź a capella (czyli sam śpiew bez akompaniamentu).

 Repertuar wykonywanego utworu jest dowolny, z zastrzeżeniem, że piosenka powinna mieścić się w definicji piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku i możliwości wokalnych dziecka. Wykonania nagrywamy telefonem komórkowym, aparatem bądź kamerą w formacie mp4. Czas trwania wykonywanej piosenki nie może przekraczać 5 minut. Wyniki konkursu zostaną podane 15 października bieżącego roku na stronie internetowej organizatora konkursu.

 Jury konkursu stanowią osoby wybrane przez organizatora. Jury oceni uczestników, kierując się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, walory głosowe, wykonanie (interpretacji oryginalność wykonania) ogólne wrażenie artystyczne, prezentacja, pomysłowość.

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie. Festiwal ma charakter konkursu.

Jury przyznaje 3 nagrody za najlepsze występy w każdej kategorii wiekowej - miejsca (od 1 do 3). Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w formie nagród rzeczowych lub innego podziału nagród.

Uwaga!

Laureci I,II,III miejsc ubiegłorocznego konkursu mogą wziąć udział w konkursie jedynie pod warunkiem przygotowania innej piosenki niż nagrodzonej w 2020 roku.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  2. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.
  3. Ze względu na obecną sytuację konkurs odbędzie się po raz II online.
  4. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbędzie się oficjalna uroczystość wręczenia nagród. Nagrody będzie można odbierać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej http://gokkamionka.iaw.pl.

Pliki do pobrania

Załącznik 1.docx 12.59 KB
27503