Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

II Gminny Konkurs Piosenki Świątecznej "Pierwsza Gwiazdka"

II Gminny Konkurs Piosenki Świątecznej

Treść

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zachęcają do wzięcia udziału w II Gminnym Konkursie  Piosenki Świątecznej „Pierwsza Gwiazdka” – online.

Ze względu na panującą pandemię nasza działalność w większości przeniesiona została  do sieci.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zasadami konkursu. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Na Wasze zgłoszenia i nagrania czekamy do 26 listopada 20201 r.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Regulamin

Konkursu Piosenki Świątecznej

„Pierwsza Gwiazdka”

Kamionka Wielka 2021.

1.Organizator festiwalu

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, zwany dalej Organizatorem. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu.

2.Cele konkursu:

- prezentacja twórczości wokalnej dzieci w wieku szkolnym,

- promowanie młodych talentów poprzez stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich możliwości wokalnych.

- prezentacja własnych umiejętności artystycznych wśród rówieśników - zdrowe współzawodnictwo.

- zapewnienie dziecku ekspresji muzycznej, aktywności i twórczej działalności.

- popularyzacja pastorałek, kolęd i piosenek bożonarodzeniowych.

- wytworzenie radosnej świątecznej atmosfery.

3.Uczestnicy konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z terenu Gminy Kamionka Wielka w wieku od 6 do 15 lat. Uczestnicy konkursu  biorą udział w określonych kategoriach na podstawie roku urodzenia:

kategoria l: 6- 10 lat     

kategoria II: 11 -15 lat

Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie soliści. Rodzice / Opiekunowie z chwilą wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu akceptują postanowienia regulaminu.

4.Przebieg konkursu

Czas trwania wykonywanej piosenki nie może przekraczać 5 minut.

Wypełnione karty zgłoszeniowe – zał. nr 2, oświadczenia RODO – zał. nr 1 (pdf, ewentualnie zdjęcie) w formie elektronicznej ( e-mail) wraz z nagraniem  przyjmowane są do 26 listopada 2021 roku na adres:  gmkamionkagok@adres.pl .

Wykonania utworów nagrywamy telefonem komórkowym, aparatem bądź kamerą w formacie mp4.

Do udziału w konkursie uprawnia wysłanie w określonym w regulaminie terminie karty zgłoszenia .

Uczestnik konkursu może wykonać jedną piosenkę. Piosenka wykonywana jest przy akompaniamencie podkładu muzycznego bądź a capella (czyli sam śpiew bez akompaniamentu).

 Jury konkursu stanowią osoby wybrane przez organizatora. Jury oceni uczestników, kierując się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, walory głosowe, wykonanie (interpretacji oryginalność wykonania) ogólne wrażenie artystyczne, prezentacja, pomysłowość.

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie. Jury przyznaje 3 nagrody za najlepsze występy w każdej kategorii wiekowej - miejsca (od 1 do 3).Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w formie nagród rzeczowych lub innego podziału nagród. Wyniki konkursu zostaną podane 15 grudnia  bieżącego roku na stronie internetowej organizatora konkursu

5.Postanowienia końcowe

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

b. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

c. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju o sposobie odbioru nagród poinformujemy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej .

Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją, przebiegiem Konkursie oraz w celach promocyjnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Pliki do pobrania

Załącznik 1.docx 12.01 KB
27503