Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

XXXI Gminny Konkurs Recytatorski

Treść

 

Regulamin

XXXI Gminnego Konkursu Recytatorskiego - Online

Listopad 2021

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. 

2. Miejsce imprezy :-

3. Zasięg Konkursu: szkoły podstawowe i  placówki kultury  z terenu gminy Kamionka Wielka.

4. Cele konkursu:

 • Popularyzacja zainteresowań utworami poetyckimi i prozą oraz rozbudzanie wrażliwości  artystycznych płynących z żywego słowa,
 • Zaprezentowanie najlepszych recytatorów ze wszystkich szkół,
 • Wyłonieni, nagrodzenie i promocja najlepszych wykonawców.

5. Zasady uczestnictwa:

 1. konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
  I – klasy I – IV
  II – klasy  V – VIII,
 2. Każda szkoła  podstawowa może zgłosić maksymalnie 5 wykonawców , a placówki kultury po 4 wykonawców z każdej kategorii.

W związku z sytuacją epidemiologiczną do konkursu mogą zgłosić się również uczestnicy indywidualnie.

Do konkursu należy przygotować dwa utwory; jeden utwór z poezji i jeden z prozy.

UWAGA!

Dobór repertuaru dowolny, mogą to być także utwory mówione gwarą oraz o tematyce patriotycznej.

Łączny czas wykonywania obydwu utworów nie może przekroczyć 5 minut.

Wyklucza się używanie przez wykonawców specjalnych strojów i rekwizytów podczas wykonywania recytacji.

6. Kryteria ocen:

 • Dobór repertuaru do wieku dziecka,
 • Jakość wykonywania (dykcja, intonacja, emisja głosu, artykulacja, znajomość tekstu),
 • Walory artystyczne.

 

Powołana przez organizatora komisja artystyczna oceniać będzie według powyższych kryteriów i przyzna odpowiednia I, II, III miejsce w każdej kategorii.

Dopuszcza się możliwość innego podziału nagród przez komisję w ramach tego samego limitu nagród. Limit nagród i wyróżnień w zależności od posiadanych możliwości finansowych GOK

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe..

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej GOK.

Werdykt Jury jest nieodwołalny i niezaskarżalny .

7. Wypełnione karty zgłoszeniowe- zał.2 , oświadczenia RODO- zał. 1 (pdf, zdjęcie) w formie elektronicznej ( e-mail) wraz z nagraniem programu  np. telefonem komórkowym, aparatem bądź kamerą w formacie mp4 przyjmowane są do 19 listopada br. na adres: gmkamionkagok@adres.pl .

8. Postanowienia końcowe

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

b. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

c. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbędzie się oficjalna uroczystość wręczenia nagród. Nagrody będzie można odbierać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Pliki do pobrania

Zał. 1.docx 13.65 KB
zał. 2.docx 11.85 KB
27503