Przejdź do treści
Kalendarz
Kalendarz 2
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

XIII GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

XIII GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Treść

„W Betlejem w małej stajence

Na miękkim leżąc sianeczku

Wyciągnął do wszystkich ręce

Jezus w małym żłóbeczku”

 

XIII GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 1.  Cel imprezy:
 • nawiązanie do tradycji wykonywania szopek bożonarodzeniowych,
 • pobudzanie wyobraźni i fantazji wśród wykonawców,
 • inspirowanie do twórczej wypowiedzi o treściach bożonarodzeniowych, tak w tradycyjnej jak i współczesnej formie,
 • konkurs ma charakter prorodzinny i powinien pełnić rolę integracyjną między dziećmi a  rodzicami,  tak więc organizatorom zależy także na współudziale rodziców w wykonywaniu prac.
 1. Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.
 2. Miejsce, termin konkursu, wystawa: Świetlica Wiejska w Boguszy, listopad-grudzień 2021 r.
 3. Zasady i organizacji konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach w zakresie wykonawstwa:

               a/ tradycyjnego,

               b/ współczesnego.

Na  konkurs można nadesłać po jednej  pracy, wykonanej dowolną techniką przez jedną osobę (rodzinę). Zakłada się natomiast, aby na konkurs przesłać nie więcej niż 5 prac (łącznie z obydwu kategorii) z danej szkoły podstawowej lub świetlicy. Rozmiar prac nie powinien przekraczać wymiarów: szerokość do 50 cm , głębokość do 30 cm, wysokość do 50 cm.

Uwaga : do każdej szopki proszę o dołączenie informacji z danymi wykonawcy: imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy, email oraz podpisane oświadczenie rodo zał. 1.

 1. Ocena:

Przy ocenie prac przewiduje się pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz maksimum cztery wyróżnienie w każdej kategorii.

            Powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna dokona oceny nadesłanych

            na  konkurs prac, kierując się   następującymi kryteriami:    

           a)   w zakresie szopki tradycyjnej:

 • sposób wykonywania zgodny z tradycją (użyte materiały np.  słoma, drewno itp.)
 • pomysłowość i pracochłonność,
 • walory artystyczne.
 1. w zakresie szopki współczesnej:
 • pomysłowość i fantazja autora,
 • pracochłonność,
 • walory artystyczne.

Dopuszcza się możliwość innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny i niezaskarżalny. Szopki, które zajęły pierwsze miejsca, mogą przejść na własność organizatora konkursu. Szopki, które zdobyły pierwsze trzy miejsca w poprzednim konkursie (2019 r.)  nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju o sposobie odbioru nagród poinformujemy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej

 1. Inne:
 • Organizatorzy zachęcają, aby podobny konkurs przeprowadzić na szczeblu szkolnym we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy, by wyłonione w ten sposób najlepsze prace zgłosić do konkursu gminnego.
 • Termin przyjmowania prac na konkurs w dnia  29 i 30 listopada 2021 r w godzinach 17:00-21:00, w Świetlicy Wiejskiej w Boguszy.
 • Przewiduje się zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Świetlicy Wiejskiej w Boguszy w okresie świąteczno-noworocznym.
 • Termin odbioru prac szopek zostanie podany w terminie późniejszym. Szopki nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Wszelkich informacji nt. konkursu uzyskać można w GOK Kamionka Wielka, tel. 445-60-29.

Pliki do pobrania

OSWIADCZENIE-RODO.docx 13.59 KB
68229