Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - rozstrzygnięty.

Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - rozstrzygnięty.

Treść

Protokół  posiedzenia Komisji Artystycznej

XXXVIII Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych

Gminy Kamionka Wielka,

 22 stycznia 2022 r.

edycja on-line

 

 

Komisja w składzie:

Barbara Romańska – etnograf, przewodnicząca

Marta Smólczyńska - etnolog

Aleksander Smaga – muzyk

 

po obejrzeniu i szczegółowej ocenie 10 grup kolędniczych, w tym 3 dziecięcych,
2 młodzieżowych i 5 dorosłych, postanowiła przyznać następujące nagrody:

 

Kategoria grup dziecięcych:

I miejsce i nagrodę w wysokości po 150 zł

-  grupie „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej,

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody w wysokości 100 zł

- grupie „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Mszalnicy,

- grupie „Z turoniem” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy

  

Kategoria grup młodzieżowych:

I miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł

- grupie „Pasterze” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy

II miejsce i nagrodę w wysokości 150 zł
- grupie „Pasterze” ze Szkoły Podstawowej w Boguszy.
 

Kategoria grup dorosłych:

trzy równorzędne I miejsca i nagrody w wysokości po 300 zł

- grupie „Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”,

- grupie „Draby” z Mystkowa,                 

- grupie „Z turoniem” z Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,

dwa równorzędne II miejsca i nagrody w wysokości po 200 zł
- grupie „Z gwiazdą” ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy,

- grupie „Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Skalnik”.


  

Ponadto na XVIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” zakwalifikowano:

- w kategorii grup dziecięcych: „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej

- w kategorii grup młodzieżowych: „Pasterze” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,

- w kategorii grup dorosłych: „Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”, „Draby” z Mystkowa, „Z turoniem” z Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy.

 

Komisja wyraża zadowolenie, że mimo panującej pandemii, dziesięć zespołów kolędniczych z gminy Kamionka Wielka zgłosiło się do przeglądu.

Podkreślamy wysoki poziom merytoryczny i artystyczny prezentowanych programów.

W prezentowanych widowiskach na szczególną pochwałę zasługuje dbałość o przygotowanie i prezentację strojów i atrybutów kolędniczych.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kamionka Wielka, 22.01.2022 r.

 

Poniżej zamieszczone zostały linki do poszczególnych widowisk:

 

 

27503