Przejdź do treści
Kalendarz 2
Kalendarz
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

1. Przegląd Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich "Ciotcyne Śpiywonie" im. Władysławy Janus - rozstrzygnięty

1. Przegląd Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich

Treść

19 stycznia 2022 roku odbył się 1. Przegląd Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich "Ciotcyne Śpiywonie" im. Władysławy Janus w Wiejskim Domu Kultury w Mystkowie. W przeglądzie wzięło udział 38 śpiewaków solistów prezentujących utwory Lachów Sądeckich. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, Regionalny Zespół "Mystkowianie" oraz Pracownia Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa, współorganizatorem był MCK Sokół w Nowym Sączu.

Patronat honorowy nad przeglądem sprawowali: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Pani Józefa Szczurek-Żelazko - posłanka na Sejm RP, Pani Marta Mordarska - radna Województwa Małopolskiego, Starostwo Nowosądeckie, Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek oraz Pan Benedykt Poręba kierownik ZR "Mystkowianie".

Komisja pod przewodnictwem Pani Moniki Kurzeja wyłoniła najlepszych wykonawców. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, Regionalny Zespół "Mystkowianie", Pracownię Stroju Ludowego Szafa ETNOgrafa, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Państwa Martę i Jana Bogdańskich.

Poniżej został zamieszczony protokół z posiedzenia komisji.

Fot. archiwum GOK oraz Kinga Ptak | Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

40070