Przejdź do treści
Banner projekt
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
orkistra1
Przejdź do stopki

FESTIWAL CHLEBA wielkim sukcesem Stowarzyszenia Aktywny Rozwój Gminy Kamionka Wielka!

FESTIWAL CHLEBA wielkim sukcesem Stowarzyszenia Aktywny Rozwój Gminy Kamionka Wielka!

Treść

15 sierpnia br. mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka jak również goście z  sąsiednich miejscowości uczestniczyli w nietypowym, ale jakże ważnym dla społeczeństwa wydarzeniu pn. „Od Ziarna po Chleb – Festiwal Chleba”.  Zjawisko miało na celu ukazanie znaczenia chleba w codziennym życiu człowieka.

Uroczystość otworzyli organizatorzy kierując słowa do zebranej publiczności.  Magdalena Dąbrowska - Prezes stowarzyszenia, przedstawiła kolejność występów oraz przygotowanych atrakcji dla uczestników festiwalu. Natomiast Wójt Gminy Kamionka Wielka – Pan Andrzej Stanek, w imieniu swoim oraz Stowarzyszenia Aktywny Rozwój Gminy Kamionka Wielka powitał uczestników Festiwalu Chleba oraz słowami wyraził wielkość chleba dla ludzkości. Jak wspomniał gospodarz naszej gminy: „Chleb jest bowiem nie tylko symbolem gościnności, urodzaju i dostatku, ale obrazuje również to, co w każdym domu najcenniejsze, wyrażając w zasadzie samą jego istotę, esencję. Trudno przecież wyobrazić sobie dom bez chleba, czyli dom bez wspólnoty, bez rodzinnego ciepła, bez miłości.” Piękne słowa ,jakże prawdziwe i wymowne.

Obrzędy związane z powstaniem chleba zaprezentowały zespoły regionalne, będące bogactwem naszej gminy. Występy na scenie rozpoczął ZR Mali Mystkowianie, który przedstawił zabawy wśród snopków oraz tańce. Najmłodsi mieli możliwość kosztowania mleko z butelki oraz próbowania ziarno. To też zachęciło młodzież do zasmakowania tradycyjności. Następnie sceną zawładnął Zespół Regionalny Mszalniczanie ukazując dawną "Młockę". Widzieliśmy cepy oraz ciężką pracę przy żniwach. Kolej przyszła na prezentację mielenia ziarna. Zespół Regionalny Skalnik w scence obyczajowej "U młynarza" przybliżył aspekt młyna. Mąka już jest - gospodyni upiecze chleb. Mały Skalnik oraz Mali Mszalniczanie bawiąc się w kuchni prezentowały dawne zabawy dzieci a Matka w tym czasie zajęła się pieczeniem chleba. Upieczony pieczywem karmiła dzieci. Przyszedł czas na przekazanie chleba gospodarzowi. Zespół Regionalny Mystkowanie dokonał przekazania chleba Gospodarzowi Gminy. Kończącym etapem była zabawa po zakończeniu ciężkiej pracy.  Zespół Regionalny Mystkowanie przedstawił tańce oraz stroje charakterystyczne dla wsi Mystków oraz Rusnaków z Boguszy i Królowej Górnej.

Przerywnikami obrzędów stały się konkursy: wiązania snopków, mielenie ziarna w żarnach oraz wyrobu ciasta na chleb. Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem. Zamierzeniem stowarzyszenia było wspomnienie dawnych prac polowych jak również możliwość spróbowania ich wykonania. Konkursy były nagradzane bonami podarunkowymi. Oceny prac konkursowych dokonywali:  sołtys Boguszy- Marian Gawlik, sołtys Kamionki Wielkiej –Bartłomiej Kłębczyk oraz sołtys Mystkowa – Stanisław Poręba, jak również  przedstawicielki KGW: Lucyna Siedlarz, Anna Popiela i Elżbieta Gruca.

W czasie tego wydarzenia, w dosłownym tego znaczenia, chleba nie zabrakło. Każdy miał możliwość degustacji różnego rodzaju pieczywa, który upiekły gospodynie z KGW: Bogusza, Kamionka Wielka, Mszalnicy. Stoiska kół gospodyń wiejskich kusiły nie tylko chlebem ale także wspaniałymi pierogami, kapuśniakiem i innymi tradycyjnymi smakołykami oraz różnego rodzaju napojami własnej produkcji.

Uczestnicy festiwalu mieli również możliwość upiec swój własny chleb podczas przygotowanego warsztatu pieczenia chleba.

Kolejno dzieci wykonywały magnesy z gliny pod okiem twórcy ludowego Pani Ireny Majka. Nasi mali miłośnicy programowania uczestniczyli w zajęciach przygotowanej przez firmę „Bystrzaki”. Natomiast amatorzy manualnych zajęć pracowali na  wyrobach pochodzenia pszczelego. Nie zabrakło  również dmuchańców, które cieszą się wielkim zainteresowaniem na imprezach plenerowych.


Na zakończenie festiwalu zagrał zespół CITAK BAND przy którego muzyce uczestnicy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Wydarzenie pn. „Od Ziarna po Chleb – Festiwal Chleba” to przede wszystkim okazja do wspólnego świętowania, integracji i cieszenia się wspólnotą. Festiwal Chleba pokazuje, że dawne tradycje wciąż mają moc przyciągania i umiejętność zbliżania ludzi w atmosferze radości.

Organizatorzy dziękują:

- ZR Mali Mszlaniczanie ZR Mali Mystkowianie, ZR Mały Skalnik, ZR Mszlaniczanie, ZR Mystkowianie, ZR Skalnik - za włączenie się w przygotowanie wydarzenia, odpowiednią  prezentację scenek obyczajowych o znaczeniu chleba, oraz użyczenie elementów scenografii,

- instruktorom: Pani Patrycji Wojtarowicz, Pani Renacie Stojda-Jajdelska, Panu Czesławowi Majewskiemu, Panu Patrykowi Rutkowskiemu, za przygotowanie choreografii oraz zespołów do występu,

- kierownictwu zespołów regionalnych: Pani Halinie Siedlarz, Pani Edycie Kiełbasa, Pani Grażynie Michalik, Pani Leonardzie Słaby, Panu Czesławowi Majewskiemu, Panu Kamilowi Wiatr, Panu Mateuszowi Pogwizd,  za owocną współpracę oraz poświęcony czas  na spotkania organizacyjne,

- Emilii Głowackiej, Sylwii Pazgan, Nikodemowi Poręba, Filipowi Macur, Mateuszowi Ziobrowskiemu ( ZR Mystkowianie) Jakubowi Popiela, Jakubowi Świgut, Dawidowi Homoncik, Mateuszowi Pogwizd, za pomoc techniczna w dniu wydarzenia. Dzięki Waszej pomocy plac imprezy był solidnie przygotowany, a scena swoim wyglądem przeniosła nas do tradycyjnej chałupy,

- KGW Bogusza, KGW Kamionka Wielka, KGW Mszalnica, za przygotowanie przepysznych tradycyjnych dań oraz prezentację na stoiskach tradycyjnego chleba,

- KGW Kamionka Wielka, za przeprowadzenie warsztatu wypieku chleba,

-wyżej wymienionym gospodyniom z KGW – za ocenę w konkursie wyrobu ciasta na chleb

- sołtysom wsi: Mystków, Kamionka Wielka, Bogusza – za ocenę w konkursach wiązania snopków oraz mielenie ziarna w żarnach

- Pani Annie Popiela – za rąbek tajemnicy w przygotowaniu i wypieku tradycyjnego chleba

- pracowni  IRMA, za przeprowadzenie warsztatu ceramicznego,

- Klubowi 3xR, za przygotowanie pięknych słoneczników zdobiących scenę,

- firmie Bystrzaki za przeprowadzenie bezpłatnego warsztatu,

- pracownikom GOK w Kamionce Wielkiej, za nieoceniona pomoc w organizacji wydarzenia, poświęcony czas oraz wysiłek na właściwe odwzorowanie święta chleba.

- druhom z OSP Bogusza za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.


Wydarzenie współfinansowane z projektu :

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Od ziarna po chleb – Festiwal Chleba”, objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. „Atrakcyjne oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD „Korona Sądecka” objętego umową nr 02857-6935-UM0620190/22 zawartą w dniu 13.03.2023 r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu promocję obszaru objetego LSR oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację Festiwalu chleba, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: organizacja  wydarzenia Festiwal Chleba, w tym warsztatu wypieku chleba dla 50 osób, warsztatu ceramicznego dla 200 osób, konkursów mielenia ziarna, wiązania snopków, wyrobu ciasta na chleb;  łącznie  500 osób, mieszkańców obszaru LGD.

 

116683