Przejdź do treści
Banner projekt
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
orkistra1
Przejdź do stopki

Konkurs Piosenki Świątecznej „Pierwsza Gwiazdka” - edycja 2023

Konkurs Piosenki Świątecznej „Pierwsza Gwiazdka” - edycja 2023

Treść

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej serdecznie zaprasza solistki i  solistów do udziału w Konkursie Piosenki Świątecznej „Pierwsza Gwiazdka”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamionka Wielka w wieku od 6 do 19 lat.

Celem konkursu jest prezentacja twórczości wokalnej dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz promowanie młodych talentów poprzez stworzenie możliwości prezentacji wokalnych. 

Uczestnicy konkursu winni wykonać jedną piosenkę/kolędę/pastorałkę a capella lub przy akompaniamencie podkładu muzycznego.

Uczestnicy swój udział w konkursie zgłaszają poprzez nadesłanie kart zgłoszeniowych (druk w załączniku poniżej) do organizatora konkursu w terminie do dnia 30 listopada 2023 r, zaś do dnia 8 grudnia 2023r. prosimy o dosłanie podkładu muzycznego mailem na adres: gok@kamionkawielka.pl, lub dostarczenie na nośniku cyfrowym  do biura GOK w Kamionce Wielkiej.

Wykonania młodych artystów oceniać będzie powołana przez organizatora komisja zgodnie z regulaminem konkursu.

Konkurs realizowany jest w ramach środków z Gminnego  Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 r

Szczegóły w regulaminie konkursu (załącznik poniżej).

 

Pliki do pobrania

125278