Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Treść

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja pn. „40 lat w Dolinie Kamionki Wielkiej”-zainicjowanie nowego produktu turystycznego”  objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn.
 Nowe produkty turystyczne obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” – Lato w Dolinie Kamionki, żywe lekcje historii średniowiecza, EKO-Centrum oraz patriotyczne śpiewanie” zgodnie z umową nr 01598-6935-UM062013820 zawartą w dniu 14.07.2020r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu wykreowanie nowego produktu turystycznego na obszarze LGD „KORONA SĄDECKA”  bazująca na kulturze regionalnej obszaru w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej ogłasza Międzygminny Konkurs Plastyczny „EKO-Dolina Kamionki” pt. „Przyroda wokół nas – chrońmy ją”.

fot.Pixabay

Pliki do pobrania

27503