Przejdź do treści
Banner projekt
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
orkistra1
Przejdź do stopki

Lachoskie godonie

Treść

Cele Przeglądu

  1. Przegląd ma charakter konkursu.
  2. Pielęgnowanie i ochrona cennych tradycji lachowskiej gwary.
  3. Zainteresowanie gwarą ludową dzieci i młodzieży.
  4. Wyłonienie najlepszych gawędziarzy ludowych do następnych konkursów.

94865