Przejdź do treści
Banner projekt
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
orkistra1
Przejdź do stopki

"Mały Skalnik"

Treść

Dziecięcy Zespół Regionalny „ Mały Skalnik”

Mały Skalnik został założony w 1984 roku i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej. Głównym inicjatorem powstania zespołu była miłośniczka kultury regionalnej, pani Zofia Kociołek z Kamionki Wielkiej, która do swojego pomysłu przekonała ówczesnego Dyrektora GOK, Kazimierza Ogorzałka. Nazwa zespołu została przyjęta od góry Skalnik, wzniesienia, które znajduje się w okolicy Kamionki Wielkiej. Utworzenie Małego Skalnika wynikało z potrzeby przekazania młodym mieszkańcom wartości jakie niesie folklor, obrzędowość i tradycje. Region Lachów Sądeckich jest najbardziej atrakcyjnym kulturowo w Polsce obszarem, zarówno pod względem muzyki, śpiewu, zwyczajów, a także przede wszystkim bogatego stroju.

Celem działalności dziecięcego zespołu regionalnego jest podtrzymywanie więzi z kulturą regionalną, nauka i poznanie prostych elementów tańca regionalnego, piosenek śpiewanych gwarą oraz zapoznanie z zabawami regionalnymi i zwyczajami naszych przodków. Początkowo działalność zespołu skupiona była wokół zbierania tekstów piosenek, melodii, nauki tańca, śpiewu oraz poznawania dawnych zabaw dziecięcych.

Od momentu powstania zespół Mały Skalnik prowadziła pani Zofia Kociołek, a akompaniatorem był pan Józef Trojan. Pierwsze występy grupy odbywały się na uroczystościach gminnych.

W trakcie swojej działalności zespół wystąpił  w ramach Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce, podczas „Łabowskiej jesieni” w Łabowej, brał udział w międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto dzieci Gór”, w Międzynarodowym Festiwalu „La Capelino” w Nicei, w Konkursie Kolęd i Pastorałek obszaru LGD Korona Sądecka. Zespół występował podczas wielu imprez okolicznościowych: w Nowym Sączu, Starym Sączu, Szczawie, Siołkowej, w Kamionce Wielkiej, Kamionce Małej.

Mały Skalnik wielokrotnie brał także udział w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Mystkowie i wystawiał „Jasełka” na terenie gminy.

ZR Mały Skalnik włączył się w nagranie płyty CD  „Życzymy, życzymy” oraz wziął udział w wizycie sądeckich zespołów w Watykanie u Papieża Jana Pawła II. Zespół nagrał również swoją płytę pt. „Hej Kamionko, Kamionko” dzięki Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu.

W chwili obecnej w ZR Mały Skalnik działa grupa dziecięca i młodzieżowa, skupiająca około 60 osób.

Dzieci dzięki działalności w zespole regionalnym Mały Skalnik zachowują ciągłość z obyczajami i historią regionu . Wczesny kontakt z ludową tradycją muzyczną, śpiewem i zabawą może zaowocować w przyszłości uwrażliwieniem młodego człowieka na ten rodzaj kultury. Ważne jest, aby dzieci uczestniczące w zajęciach stały się w przyszłości członkami dorosłego zespołu ludowego, a ten sposób spędzania wolnego czasu znalazł w gminnym środowisku jeszcze więcej zwolenników.

We współczesnym świecie ważne jest to, aby dzieci czerpały wiele radości z zajęć tanecznych , na które chętnie przychodzą.  Obecnie wielką atrakcją są dla nich  stroje ludowe, w których mogą występować. Przełamują tym samym stereotypową opinię, że tańce ludowe są nudne i staromodne. 

Mały Skalnik prowadziło wielu instruktorów (w tym także założycielka i kierowniczka zespołu Zofia Kociołek), a obecnie zajmuje się tym Renata Jajdelska.
W zespole tańczy już drugie pokolenie. Wielu tancerzy, z początku istnienia zespołu, już pozakładało swoje rodziny, a teraz ich dzieci należą do zespołu.

Przez pierwsze lata swojego istnienia zespołowi patronowała Firma "Konspol" z Nowego Sącza.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej.

Kierownik Zespołu: Grażyna Michalik
Instruktor: Renata Jajdelska
Patronat: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
33-334 Kamionka Wielka
Kontakt; tel/fax 18 445-60-29

e-mail:gok@kamionkawielka.pl

 

 
125288