Orkiestra Dęta

Treść

 


Orkiestra Dęta z MystkowaZespół założył w 1910 roku ks. Jan Jarzębiński, proboszcz parafii Mystków i Jan Gieniec W okresie międzywojennym orkiestra prowadziła ożwioną działalność, o czym może świadczyć udział jej w Kongresie Stronnictwa Ludowego w Krakowie, udział w obchodach Reymontowskich w Wierzchosławicach, czy powitaniu Wincentego Witosa w Grybowie. Przez wiele lat Orkiestra Dęta mieściła się w prywatnych domach (dom Kachniarzów w Mszalnicy i dom Gieńców w Mystkowie). W czasie II Wojny Światowej działalność orkiestry ograniczona była do działalności konspiracyjnej, a członkowie tego zespołu potajemnie przechowywali instrumenty w swoich domach. W 1978r powstał Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej i orkiestra ta od tego czasu skupiła swoją działalność przy nowo powstałej placówce kultury. Kilka lat później zespół ten znalazł należne miejsce w Domu Ludowym  w Mystkowie.
Zespół ten występuje na wielu imprezach państwowych i kościelnych.

W roku 1980 orkiestra wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gorlicach. Był to pierwszy taki konkurs w historii jej istnienia Wyjazd ten okazał się przełomowy w dalszych sukcesach orkiestry, ponieważ już w roku 1983 w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych ponownie w Gorlicach wywalczyli wysokie III miejsce.

W roku 1986 pod dyrekcją Józefa Bartusiaka na Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu orkiestra zdobyła wyróżnienie. Rok później pod dyrekcją tegoż samego kapelmistrza sięgnęła po II miejsce tego przeglądu, ponadto orkiestra została wytypowana do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Przytocznej gdzie odniosła niebywały sukces zdobywając I miejsce.
W 1988 roku tuż po objęciu dyrygentury przez Józefa Kalisza orkiestra zdobyła I miejsce w przeglądzie „Echo Trombity” w Nowym Sączu, a jej nowy dyrygent Józef Kalisz i trębacz Jan Kruczek otrzymali wyróżnienia indywidualne za swój kunszt.

 W roku 1992 orkiestra zdobyła kolejne I miejsce na Przeglądzie „Echo Trombity” wraz z orkiestrą im. Tadeusza Moryto z Łącka. Natomiast w latach kolejnych rok rocznie aż do roku 1999 roku stawała na podium tegoż przeglądu, lecz nie zdobywając już I miejsc.

W 1999 roku po reformie administracyjnej zmieniono nazwę Przeglądu, która dziś brzmi Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych „Echo Trombity”. Z ta zmianą zmieniła się też skala tego konkursu. Coraz więcej orkiestr z różnych zakątków województwa małopolskiego zaczęło uczestniczyć w tym festiwalu podnosząc znacznie poziom artystyczny. Mimo tego orkiestra z Mystkowa w latach 2003 – 2009 zdobywała zawsze wysokie III miejsce.

Jako jedna z nielicznych towarzyszyła Papieżowi podczas Mszy Św. kanonizacyjnej w starym Sączu w 1999 roku. Orkiestra z Mystkowa charakteryzuje się wysokim poziomem muzycznym i posiada w swoim repertuarze wiele marszy i pieśni patriotycznych, utworów kościelnych oraz wiele opracowań standardów muzyki rozrywkowej.


W 2010 roku orkietra zdobyła Grand Prix Małopolskiego Festiwalu ECHO TROMBITY w Nowym Saczu. W tym samym roku zespół obchodził 100 - lecie swojego istnenia. Z tej okazji ukazała się monografia pod redakcją Antoniego Radeckiego i Kazimierza Ogorzałka.
W 2014 roku Orkiestra w w/w festiwalu zdobyła I miejsce w swojej kategorii (dyrygowali Józef Kalisz i Mateusz Główczyk.

Prezes: Marian Jasiński (od 2017-
Kapelmistrz: Mateusz Główczyk  (od 2017 -
Patronat: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
33-334 Kamionka Wielka
Kontakt: tel.18 445-60-29
 
Pełna historia powatania i działalności orkiestry dętej zawarta jest w książce "100 lat Orkiestry Dętej z Mystkowa" pod redakcją Antoniego radeckiego i Kazimierza Ogorzałka.